News Tag: M&A - Page 2

XVIVO Perfusion avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

  • 15:31

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XVIVO) avser att genomföra en nyemission av aktier till ett belopp motsvarande cirka 250 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). XVIVO har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Bryan, Garnier & Co (”Bryan, Garnier & Co”) som Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.

Read more

XVIVO Perfusion intends to carry out a directed issue of shares

  • 15:31

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” or the “Company”) (Nasdaq Stockholm: XVIVO) intends to carry out a new issue of shares with an amount of approximately SEK 250 million directed to Swedish and international institutional investors (the “Directed Issue”). XVIVO has appointed Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) and Bryan, Garnier & Co (“Bryan, Garnier & Co”) to act as Joint Bookrunners in connection with the Directed Issue.

Read more