News Tag: M&A - Page 3

XVIVO has entered into an agreement to acquire the US organ recovery company Star Teams and finances the acquisition through a private placement of new shares

  • 15:30

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” or the “Company”) has today signed an agreement to acquire 100 percent of the shares in the US organ recovery company Star Teams Inc. (“Star Teams”) for an initial purchase price of USD 12.61 million with an additional potential earn-out payment of up to USD 13.75 million , paid out earliest in 2024. Star Teams delivers an integrated data-driven approach to organ recovery in which the company’s surgeons are on call 24/7, 365 days per year, to retrieve organs and deliver them safely to transplant centers around the US with a mission to save lives. Through the acquisition, XVIVO extends its product portfolio with value-added services within the organ transplantation industry, becoming a transplant powerhouse as the most comprehensive turnkey provider for transplant centers, driving the adoption of machine perfusion. The acquisition is to be financed by a new share issue of approximately SEK 250 million directed to Swedish and international institutional investors through an accelerated book-building procedure, which is expected to commence today.

Read more

XVIVO har ingått avtal om att förvärva det amerikanska företaget för organhämtning, Star Teams, och finansierar förvärvet genom en nyemission av aktier

  • 15:30

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det amerikanska företaget för organhämtning, Star Teams Inc. (“Star Teams”), för en initial köpeskilling om 12,61 miljoner USD jämte en potentiell tilläggsköpeskilling om upp till 13,75 miljoner USD som betalas ut tidigast 2024. Star Teams affärsmodell bygger på en integrerad och datadriven strategi för organhämtning där dess kirurger har jour dygnet runt, 365 dagar per år, för att hämta organ och sedan leverera dem säkert till transplantationscentra runt om i USA med uppdraget att rädda liv. Genom förvärvet utökar XVIVO sin produktportfölj med värdebringande tjänster inom organtransplantationsindustrin, och blir ett Powerhouse som den mest kompletta leverantören till transplantationskliniker, vilket driver användningen av maskinperfusion. Förvärvet avses finansieras genom en nyemission av aktier på omkring 250 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Nyemissionen avses genomföras som ett accelererat bookbuilding-förfarande som förväntas inledas idag.

Read more

XVIVO Perfusion to acquire the Dutch medtech company Organ Assist and finances the acquisition through a private placement of new shares

  • 15:30

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Read more