News Tag: Corporate Action - Page 3

XVIVO slutför förvärvet av Star Teams Inc.

  • 18:45

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) har idag slutfört det förvärv av samtliga aktier i det amerikanska företaget för organhämtning, Star Teams Inc. (”Star Teams”) som XVIVO offentliggjorde den 28 oktober 2021.

Read more

XVIVO Perfusion avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

  • 15:31

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XVIVO) avser att genomföra en nyemission av aktier till ett belopp motsvarande cirka 250 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). XVIVO har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Bryan, Garnier & Co (”Bryan, Garnier & Co”) som Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.

Read more