News Tag: Notice

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 16:40

XVIVO Perfusion AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556561-0424, med säte i Göteborg, kallar till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl. 15.00, hos Svenska Mässan (konferenslokal J2) på adress Mässans gata 24 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Read more

Notice to attend the Annual General Meeting in XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 16:40

XVIVO Perfusion AB (publ) (the “Company”), reg. no. 556561-0424, with its registered office in Gothenburg, gives notice of the the Annual General Meeting to be held on Tuesday 25 April 2023 at 3:00 PM, at The Swedish Exhibition & Congress Centre (Sw. Svenska Mässan) (conference room J2), at Mässans gata 24 in Gothenburg, Sweden. Registration starts at 2:30 PM.

Read more

Notice to attend the annual general meeting in XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 18:00

The shareholders in XVIVO Perfusion AB (publ), reg. no. 556561-0424 (the “Company” or “XVIVO”), with its registered office in Gothenburg, are hereby invited to the annual general meeting on Tuesday 26 April 2022 at 15:00 AM, at The Swedish Exhibition & Congress Centre (Sw. Svenska Mässan) (conference room J2), at Mässans gata 24 in Gothenburg, Sweden.

Read more

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 18:00

Aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (”Bolaget” eller ”XVIVO”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022 kl. 15.00, hos Svenska Mässan (konferenslokal J2) på adress Mässans gata 24 i Göteborg.

Read more

Notice to attend the Annual General Meeting in XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 07:50

The shareholders in XVIVO Perfusion AB (publ), reg. no. 556561-0424 (the “Company” or “XVIVO”), with its registered office in Gothenburg, are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 22 April 2021 at 15:00 AM, at The Swedish Exhibition & Congress Centre (Sw. Svenska Mässan) (conference room J2), at Mässans gata 24 in Gothenburg, Sweden.

Read more