News Tag: Notice - Page 2

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 08:00

Aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 i World Trade Center (Våning 7 – våningen under Bolagets lokaler) på Mässans gata 10 i Göteborg.

Read more

Annual General Meeting of XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 08:00

The shareholders of XVIVO Perfusion AB (publ), corporate identity number 556561-0424 (“the Company”), are hereby invited to attend the Annual General Meeting of shareholders on Thursday April 25, 2019 at 15.00 at World Trade Center (Floor 7, one floor below the Company’s premises), Mässans gata 10 in Gothenburg, Sweden.

Read more