News Tag: Notice - Page 6

Annual General Meeting of XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 13:00

The Annual General Meeting of Xvivo Perfusion AB (publ) will take place on Tuesday May 7, 2013, at 5 p.m. in the company’s premises at Mässans gata 10 in Gothenburg. Notice of attendance at the Annual General Meeting shall be given no later than Tuesday, April 30, 2013, at 12 noon.

Read more

Kallelse till årsstämma I XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 13:00

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) hålls tisdagen den 7 maj 2013 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 30 april 2013 klockan 12:00.

Read more