News Tag: General meeting

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 16:40

XVIVO Perfusion AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556561-0424, med säte i Göteborg, kallar till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl. 15.00, hos Svenska Mässan (konferenslokal J2) på adress Mässans gata 24 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Read more

Notice to attend the Annual General Meeting in XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 16:40

XVIVO Perfusion AB (publ) (the “Company”), reg. no. 556561-0424, with its registered office in Gothenburg, gives notice of the the Annual General Meeting to be held on Tuesday 25 April 2023 at 3:00 PM, at The Swedish Exhibition & Congress Centre (Sw. Svenska Mässan) (conference room J2), at Mässans gata 24 in Gothenburg, Sweden. Registration starts at 2:30 PM.

Read more