News Tag: Other Corporate Information

Positiva resultat presenterade från hjärtpreservationsstudien i Australien & Nya Zeeland

  • 14:50

Vid konferensen American Heart Association (AHA) 2022, som ägde rum i Chicago, USA, tidigare denna månad, presenterade professor David Kaye från The Alfred i Melbourne, Australien, sin erfarenhet från en pågående studie av längre transporttider av donerade hjärtan. De imponerande resultaten visar att det inte förekom någon dödlighet bland de första 20 studiepatienterna som blev transplanterade med donerade hjärtan som bevarats med XVIVOs hjärtteknologi, trots de kraftigt förlängda transporttiderna vilka varade upp till 8 timmar och 47 minuter.

Read more

Positive results presented from the Australian & New Zealand heart preservation study

  • 14:50

Earlier this month, Professor David Kaye of The Alfred in Melbourne, Australia, presented late breaking science at the American Heart Association (AHA) 2022 meeting in Chicago from an ongoing study of extended transport time of donor hearts. The impressive results showed that in the first 20 study patients transplanted with donor hearts perfused with the XVIVO heart technology there was no mortality despite very extended transport times, up to 8 hours and 47 minutes.

Read more

Conference call on Interim Report

  • 09:30

Invitation to attend XVIVO’s conference call regarding the presentation of the interim report January-September 2022. The presentation will be held in English.

Read more