News Tag: Other Corporate Information

Conference call on Interim Report

  • 06:30

Invitation to attend XVIVO’s conference call regarding the presentation of the interim report January-June 2022. The presentation will be held in English.

Read more

CHU Toulouse i Frankrike introducerar program för maskinperfusion för lever och lunga med hjälp av XVIVOs teknologier

  • 13:00

Sjukhuset CHU Toulouse i Frankrike har nu introducerat program för maskinperfusion för både lever och lunga. I och med det är det möjligt för dem att signifikant öka antalet transplantationer. Under ett normalt år utför sjukhuset cirka 45 levertransplantationer och cirka 20 lungtransplantationer och därmed uppfyller de redan den lokala kravpolicyn för organtransplantation. De nya programmen för maskinperfusion öppnar också upp för användning av organ som donerats efter cirkulationsstillestånd (DCD).

Read more

CHU Toulouse in France starts liver and lung perfusion programs using XVIVO technologies

  • 13:00

The CHU Toulouse hospital in France has introduced both a liver and a lung machine perfusion program, now having the ability to significantly increase their transplant numbers. In a normal year they perform about 45 liver transplants and about 20 lung transplants and by that already fulfill the local requirement policy for organ transplantation. The machine perfusion programs also allow for utilization of organs donated after circulatory death (DCD).

Read more

XVIVO tar viktiga steg i sin digitala transformationsresa i samarbete med världsledande Cleveland Clinic för att öka antalet framgångsrika lungtransplantationer

  • 06:00

XVIVO och Cleveland Clinic i USA har ingått ett partnerskap inom avancerad analys, XPS Live, där data insamlad från lungperfusioner utförda med XVIVOs XPS-maskiner används. Data från dessa lungperfusioner kommer analyseras som aggregerad data för att kunna ge betydelsefulla insikter inför en transplantation. Att avgöra om en så kallad marginell lunga kan accepteras för en transplantation är inte alltid självklart. Genom att skapa en datadriven modell kan kirurgiska team fatta informerade beslut, vilket i sin tur skapar möjligheter till att transplantera fler marginella lungor.

Read more