News Tag: Other Corporate Information

Conference call on Interim Report

  • 14:00

Invitation to attend XVIVO Perfusion’s conference call regarding the presentation of the interim report July – September 2020. The presentation will be held in English.

Read more

XVIVO Perfusion’s warrant program 2020/2022

  • 05:30

On 31 March 2020, the annual general meeting of XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO”) resolved to issue up to 408,000 warrants of series 2020/2022 to employees of XVIVO and XVIVO’s Swedish subsidiaries. The application period to subscribe for warrants ended on September 23, 2020 and a total of 374,000 warrants were subscribed for.

Read more

XVIVO Perfusions teckningsoptionsprogram 2020/2022

  • 05:30

Årsstämman i XVIXO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) den 31 mars 2020 beslutade att emittera högst 408 000 teckningsoptioner av serie 2020/2022 till anställda i XVIVO och XVIVOs svenska dotterbolag. Anmälningsperioden för teckning av teckningsoptioner löpte ut den 23 september 2020 och totalt tecknades 374 000 tecknings¬optioner.

Read more

Första patienten i PrimECC-studien inkluderad

  • 05:30

PrimECC®, en CE-märkt och patentskyddad produkt, är utvecklad för att reducera komplikationer efter hjärtkirurgi. PrimECC® är en lösning som används för att fylla (prime på engelska) hjärtlungmaskinen inför en operation. En tidigare studie från 2017, som inkluderade totalt 80 patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, visade att produkten är säker. Dessutom framkom intressanta fynd avseende minskade biverkningar vid användning av PrimECC®. Den studie som nu påbörjats har för avsikt att utöka och förstärka den kliniska dokumentationen för PrimECC® och ska inkludera totalt 366 patienter.

Read more