News Tag: Other Corporate Information

XVIVO startar sin digitala transformationsresa tillsammans med UMC Groningen för att möjliggöra en ökning av framgångsrika transplantationer

  • 13:45

XVIVO och University Medical Center Groningen (UMCG) har kommit överens om att gemensamt genomföra ett pilotprojekt inom avancerad analys med hjälp av leverperfusionsdata från XVIVOs maskin för leverperfusion, Liver Assist. Projektet, benämnt XCEPT, syftar till att extrahera data från perfusion för att möjliggöra avancerad analys av organ inför transplantation. Analysen ska hjälpa de kirurgiska teamen fatta ett mer datadrivet beslut och öka antalet framgångsrika levertransplantationer.

Read more

XVIVO to start their digital transformation journey together with UMC Groningen to enable an increase in successful transplants

  • 13:45

XVIVO and the University Medical Center Groningen (UMCG) have agreed to jointly carry out a pilot-project in advanced analytics using liver perfusion data from XVIVO’s machine for liver perfusion, Liver Assist. The project, named XCEPT, aims to extract data from the perfusion to enable advanced analysis prior to transplantation. The analysis will help the team of surgeons to make a more data-driven decision and increase the number of successful liver transplants.

Read more