News Tag: Presentation

XVIVO presenterar strategi för 2023-2027 på kapitalmarknadsdagen

  • 05:30

Idag på XVIVOs digitala kapitalmarknadsdag kommer VD Dag Andersson och andra ledande befattningshavare presentera företagets strategi för att bli världsledande inom transplantationsindustrin. Under kommande femårsperiod kommer kommersialisering ske av hela XVIVOs produktportfölj, vilken består av produkter med potential att fullständigt förändra marknaden för organtransplantation. Samtidigt kommer man accelerera sin tillväxt ytterligare.

Read more

XVIVO presents strategy for 2023-2027 at its Capital Markets Day

  • 05:30

Today at the XVIVO digital Capital Markets Day, CEO Dag Andersson and other senior executives will present the company’s strategy to become global leader in the transplant industry. During the strategy period, the commercialization of XVIVO’s full product portfolio has the potential to transform the field of organ transplantation and accelerate XVIVO’s growth further.

Read more

XVIVOs kapitalmarknadsdag 2022

  • 13:00

XVIVO bjuder in till en digital kapitalmarknadsdag den 21 september 2022. Dag Andersson, VD, och medlemmar från XVIVOs ledningsgrupp kommer att presentera företagets strategi, finansiell information och presentera sina senaste initiativ och momentum. Dr. David McGiffin, som är koordinerande prövare av den kliniska studien i Australien/Nya Zeeland, kommer att vara med som gästtalare. Han kommer att presentera sin erfarenhet av XVIVOs hjärtteknologi.

Read more

XVIVO Capital Markets Day 2022

  • 13:00

XVIVO invites to its digital Capital Markets Day, September 21, 2022. Dag Andersson, CEO, and members of the XVIVO management team will cover company strategy, financials and operations momentum. Dr. David McGiffin, Australia, will join as a guest speaker. He will present his experience with the XVIVO Heart technology as the coordinating principal investigator of the ANZ NIHP clinical trial.

Read more

XVIVO Capital Markets Day 2021

  • 15:00

XVIVO invites to its Capital Markets Day on 23 September, 2021. Dag Andersson, CEO and members of the XVIVO management team will cover company strategy, objectives and take deep dives into key projects and innovative technologies.

Read more