News Tag: Presentation

XVIVO Capital Markets Day 2021

  • 15:00

XVIVO invites to its Capital Markets Day on 23 September, 2021. Dag Andersson, CEO and members of the XVIVO management team will cover company strategy, objectives and take deep dives into key projects and innovative technologies.

Read more

XVIVO’s kapitalmarknadsdag 2021

  • 15:00

XVIVO bjuder in till kapitalmarknadsdag den 23 september 2021. Dag Andersson, VD och medlemmar från XVIVOs ledningsgrupp kommer att presentera företagets strategi, målsättningar och djupdyka i utvecklingsprojekt och innovativ teknik.

Read more

Dr Joel Cooper ny Medical Advisor för XVIVO Perfusion

  • 08:30

Dr Joel Cooper var den första kirurgen i världen som genomförde en lyckad lungtransplantation. Dr Cooper är en internationellt erkänd kirurg och forskare, som vunnit sitt erkännande genom sina banbrytande tekniker och framsteg inom behandling av lungsjukdomar.

Read more