News Tag: Staff change - Page 2

I linje med XVIVOs fokus på den amerikanska marknaden har Fredrik Dalborg utsetts till Managing Director för Nordamerika

  • 09:00

För att säkerställa ett framgångsrikt utförande av XVIVOs strategi har Fredrik Dalborg blivit utsedd till Managing Director för Nordamerika. Han blir även del av XVIVOs ledningsgrupp. Nordamerika är XVIVOs viktigaste marknad där tillväxten väntas bli stark under kommande år och där XVIVO har som mål att bli marknadsledande inom alla större organ. Fredrik kommer att leda den nordamerikanska kommersiella organisationen och även vara ansvarig för den övergripande amerikanska verksamheten.

Read more

XVIVO expands its management team by appointing Jaya Tiwari to Vice President Clinical and Regulatory Affairs for the US

  • 14:00

To further optimize the commercialization process for XVIVO’s unique technologies, Jaya Tiwari has been appointed Vice President Clinical and Regulatory Affairs for the US. The US is XVIVO’s most important market. The new position will be added to the XVIVO Management Team. Jaya has great experience from working closely with FDA to expedite review and approvals for clinical trials and registration of new products.

Read more

XVIVO utökar sin ledningsgrupp genom att utse Jaya Tiwari till Vice President Clinical and Regulatory Affairs för USA

  • 14:00

För att fortsätta optimera processen för kommersialisering av XVIVOs unika teknologier har Jaya Tiwari utsetts till Vice President Clinical and Regulatory Affairs för den amerikanska marknaden, som också är den viktigaste marknaden för XVIVO. Den nya positionen kommer att ingå i XVIVOs ledningsgrupp. Jaya har stor erfarenhet av ett nära samarbete med FDA som resulterat i effektiva processer för godkännanden för kliniska prövningar och registrering av nya produkter.

Read more

Changes in XVIVO Perfusion’s Management Team

  • 14:00

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO”) today announces that the company’s CFO Christoffer Rosenblad has been appointed to a newly established position as Chief Operating Officer, COO. Kristoffer Nordström, XVIVO’s current Financial Manager, will be appointed to the position as CFO. The changes will take effect on December 1, 2020 and Christoffer Rosenblad will remain as Vice President with responsibility for Investor Relations

Read more

Förändringar i XVIVO Perfusions ledningsgrupp

  • 14:00

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) meddelar idag att bolagets CFO Christoffer Rosenblad har utnämnts till en nyinrättad tjänst inom XVIVO som Chief Operating Officer, COO. Ny CFO blir Kristoffer Nordström, XVIVOs nuvarande ekonomichef. Förändringarna träder i kraft den 1 december 2020. Christoffer Rosenblad kvarstår även som Vice VD med ansvar för Investor Relations.

Read more