News Tag: Correction

Rättelse: XVIVOs innovativa teknologi för bevarande av hjärtan har använts i världens första framgångsrika xenotransplantation (gris till människa)

  • 22:39

Den 7 januari 2022 gjordes världens första framgångsrika hjärttransplantation från gris till människa, en banbrytande milstolpe för organtransplantationer. Ett team vid University of Maryland School of Medicine i USA utförde ingreppet. Patienten var en 57-årig kritiskt sjuk man, som fick ett hjärta från en genmodifierad gris. Efter att hjärtat tagits ut från grisen bevarades det med XVIVOs hjärtteknologi tillsammans med en patentskyddad lösning till dess att det transplanterades.

Read more

Correction: XVIVO’s innovative preservation technology used in the world’s first ever successful heart xenotransplantation (pig to human)

  • 22:39

On January 7, 2022, the world’s first ever successful pig to human heart transplantation took place, a groundbreaking milestone for the field of transplantation. A team at the University of Maryland School of Medicine, USA, performed the procedure. The recipient was a 57-year-old terminally ill man who received a heart from a gene-modified pig. After retrieval, the pig heart was preserved with XVIVO’s heart perfusion device and proprietary solution until transplanted.

Read more