News Tag: Swedish

Första patienten transplanterad i australiensisk hjärtstudie.

  • 06:30

Den första patienten i en prövarinitierad studie där donerade hjärtan transporteras med hjälp av XVIVOs teknologi, transplanterades under första kvartalet 2021 på The Alfred Hospital (Melbourne, Australien). Studien som kommer att inkludera transplantationscentra i Australien och Nya Zealand, undersöker om den nya preservationsteknologin kan förlänga transporttiden för donerade hjärtan bortom den nuvarande gränsen på fyra timmar med bibehållen hög säkerhet.

Read more