News Tag: Swedish - Page 2

Positiva resultat presenterade från hjärtpreservationsstudien i Australien & Nya Zeeland

  • 14:50

Vid konferensen American Heart Association (AHA) 2022, som ägde rum i Chicago, USA, tidigare denna månad, presenterade professor David Kaye från The Alfred i Melbourne, Australien, sin erfarenhet från en pågående studie av längre transporttider av donerade hjärtan. De imponerande resultaten visar att det inte förekom någon dödlighet bland de första 20 studiepatienterna som blev transplanterade med donerade hjärtan som bevarats med XVIVOs hjärtteknologi, trots de kraftigt förlängda transporttiderna vilka varade upp till 8 timmar och 47 minuter.

Read more