News Tag: Swedish - Page 2

Årsredovisning 2020

  • 10:35

Idag publicerar XVIVO Perfusion AB (publ) sin årsredovisning för 2020. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande i pdf-format och i…

Read more

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 07:50

Aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 (”Bolaget” eller ”XVIVO”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021 kl. 15.00, hos Svenska Mässan (konferenslokal J2) på adress Mässans gata 24 i Göteborg.

Read more

Publikation i The New England Journal of Medicine visar på signifikant minskning av komplikationer efter levertransplantation med syresatt, kall maskinperfusion

  • 15:30

En artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine visar att syresatt maskinperfusion av den donerade levern har en betydande positiv inverkan på resultaten efter transplantation. Studien visar att frekvensen av gallvägskomplikationer reduceras med två tredjedelar, att cirkulatorisk instabilitet minskar samt att förekomsten av tidig leverdysfunktion nästan halveras. Den randomiserade studien utfördes i ett stort internationellt konsortium av levertransplantationscentra och inkluderade 156 patienter och organ donerade efter cirkulationsstillestånd. Maskinen som användes för syresatt perfusion i studien är CE-märkt och XVIVO avser att lämna in en ansökan om regulatoriskt godkännande till FDA under 2021.

Read more