News Tag: Swedish - Page 3

XVIVO Perfusion avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

  • 15:31

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Read more

XVIVO Perfusion förvärvar det nederländska medicintekniska företaget Organ Assist och finansierar förvärvet genom en nyemission av aktier

  • 15:30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Read more

Förändringar i XVIVO Perfusions ledningsgrupp

  • 14:00

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) meddelar idag att bolagets CFO Christoffer Rosenblad har utnämnts till en nyinrättad tjänst inom XVIVO som Chief Operating Officer, COO. Ny CFO blir Kristoffer Nordström, XVIVOs nuvarande ekonomichef. Förändringarna träder i kraft den 1 december 2020. Christoffer Rosenblad kvarstår även som Vice VD med ansvar för Investor Relations.

Read more

Första patienten i PrimECC-studien inkluderad

  • 05:30

PrimECC®, en CE-märkt och patentskyddad produkt, är utvecklad för att reducera komplikationer efter hjärtkirurgi. PrimECC® är en lösning som används för att fylla (prime på engelska) hjärtlungmaskinen inför en operation. En tidigare studie från 2017, som inkluderade totalt 80 patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, visade att produkten är säker. Dessutom framkom intressanta fynd avseende minskade biverkningar vid användning av PrimECC®. Den studie som nu påbörjats har för avsikt att utöka och förstärka den kliniska dokumentationen för PrimECC® och ska inkludera totalt 366 patienter.

Read more