News Tag: Swedish - Page 3

Första patienten i den europeiska hjärtpreservationsstudien har blivit transplanterad

  • 14:00

Den första patienten i XVIVOs europeiska hjärtpreservationsstudie transplanterades under november månad. Den patentskyddade hjärtpreservationsteknologin, vilken utvecklats av Professor Stig Steen och kommersialiseras av XVIVO, använder en ny teknik för bevarande av donatorhjärtat under transport. Nio europeiska transplantationscentran kommer att inkludera totalt 202 patienter i studien som ligger till grund för en ansökan om regulatoriskt godkännande i Europa. Studiens mål är att undersöka om den nya tekniken kan förbättra kliniska resultat och minska komplikationer efter hjärttransplantation.

Read more

The Lancet publikation visar på bättre överlevnad av transplanterade njurar efter kall maskinperfusion med tillsatt syrgas

  • 07:30

En artikel som idag publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet visar att syresatt perfusion av njurar före transplantation har en betydande inverkan på förstaårsresultatet efter transplantation: mindre terminal njursvikt, bättre njurfunktion och lägre avstötning av njuren jämfört med enbart kall perfusion. Den randomiserade studien, med njurar från donatorer som var 50 år eller äldre och som donerades efter cirkulationsdöd, gjordes i 19 europeiska transplantationscentra och inkluderade 212 patienter. Kidney Assist Transport-maskinen, som användes i försöket som beskrivs i Lancet-artikeln, är CE-märkt och XVIVO avser att lämna in en ansökan till FDA under 2021 för maskinen.

Read more