News Tag: Swedish - Page 57

Årsredovisning 2012

  • 12:00

Idag publicerar XVIVO Perfusion sin svenska årsredovisning för 2012. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig…

Read more

Kallelse till årsstämma I XVIVO Perfusion AB (publ)

  • 13:00

Årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) hålls tisdagen den 7 maj 2013 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 30 april 2013 klockan 12:00.

Read more