News Tag: Listing Regulation

XVIVO presenterar strategi för 2023-2027 på kapitalmarknadsdagen

  • 05:30

Idag på XVIVOs digitala kapitalmarknadsdag kommer VD Dag Andersson och andra ledande befattningshavare presentera företagets strategi för att bli världsledande inom transplantationsindustrin. Under kommande femårsperiod kommer kommersialisering ske av hela XVIVOs produktportfölj, vilken består av produkter med potential att fullständigt förändra marknaden för organtransplantation. Samtidigt kommer man accelerera sin tillväxt ytterligare.

Read more

XVIVO presents strategy for 2023-2027 at its Capital Markets Day

  • 05:30

Today at the XVIVO digital Capital Markets Day, CEO Dag Andersson and other senior executives will present the company’s strategy to become global leader in the transplant industry. During the strategy period, the commercialization of XVIVO’s full product portfolio has the potential to transform the field of organ transplantation and accelerate XVIVO’s growth further.

Read more