News Tag: MAR

XVIVO har genomfört en riktad nyemission av 1 600 000 aktier till en teckningskurs om 275 kronor per aktie och tillförs en bruttolikvid om 440 miljoner kronor

  • 19:59

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller “Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission av 1 600 000 aktier till en teckningskurs om 275 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs 440 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB Markets”) som Joint Bookrunners (tillsammans “Joint Bookrunners”).

Read more

XVIVO has carried out a directed share issue of 1,600,000 shares at a subscription price of SEK 275 per share, raising gross proceeds of SEK 440 million

  • 19:59

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” or the “Company”) has completed a directed share issue of 1,600,000 shares at a subscription price of SEK 275 per share (the “Directed Issue”), through which the Company receives SEK 440 million before deduction of transaction costs. The subscription price was determined through an accelerated book-building procedure conducted by Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) and DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, Sweden branch (“DNB Markets”) to act as Joint Bookrunners (together the “Joint Bookrunners”).

Read more

XVIVO intends to carry out a directed share issue

  • 16:00

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” or the “Company”) intends to carry out a directed share issue corresponding to approximately SEK 440 million in the Company through an accelerated bookbuilding procedure directed to Swedish and international institutional investors (the “Directed Issue”), starting immediately. XVIVO has engaged Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) and DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, Sweden branch (“DNB Markets”) to act as Joint Bookrunners (together the “Joint Bookrunners”) in connection with the Directed Issue.

Read more

XVIVO avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

  • 16:00

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller “Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 440 miljoner kronor i Bolaget genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”), vilket initieras omedelbart. XVIVO har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB Markets”) som Joint Bookrunners (tillsammans “Joint Bookrunners”) i samband med den Riktade Emissionen.

Read more