News Tag: MAR

XVIVO ingår avtal om att förvärva sin italienska distributör – säkrar en unik affärsmodell

  • 14:15

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Avionord S.r.l:s maskin- och perfusionsverksamhet (“Avionord M&P”), för en köpeskilling om maximalt 12,0 miljoner euro. Initial köpeskilling uppgår till maximalt 9,6 miljoner euro, varav cirka 40 procent av köpeskillingen betalas kontant och 60 procent betalas genom nyemitterade aktier i XVIVO, jämte en potentiell tilläggsköpeskilling om maximalt 2,4 miljoner euro att betalas under 2023. Fullföljandet av förvärvet förväntas ske i november 2022.

Read more