News Tag: Regulatory - Page 5

XVIVO Perfusion to acquire the Dutch medtech company Organ Assist and finances the acquisition through a private placement of new shares

  • 15:30

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Read more

XVIVO Perfusion förvärvar det nederländska medicintekniska företaget Organ Assist och finansierar förvärvet genom en nyemission av aktier

  • 15:30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Read more

Changes in XVIVO Perfusion’s Management Team

  • 14:00

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO”) today announces that the company’s CFO Christoffer Rosenblad has been appointed to a newly established position as Chief Operating Officer, COO. Kristoffer Nordström, XVIVO’s current Financial Manager, will be appointed to the position as CFO. The changes will take effect on December 1, 2020 and Christoffer Rosenblad will remain as Vice President with responsibility for Investor Relations

Read more

Förändringar i XVIVO Perfusions ledningsgrupp

  • 14:00

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) meddelar idag att bolagets CFO Christoffer Rosenblad har utnämnts till en nyinrättad tjänst inom XVIVO som Chief Operating Officer, COO. Ny CFO blir Kristoffer Nordström, XVIVOs nuvarande ekonomichef. Förändringarna träder i kraft den 1 december 2020. Christoffer Rosenblad kvarstår även som Vice VD med ansvar för Investor Relations.

Read more