News Tag: Yearend

Bokslutskommuniké 2022

  • 06:30

Fjärde kvartalet 2022 (1 oktober – 31 december)• Nettoomsättningen uppgick till 131,5 MSEK (85,9), motsvarande en tillväxt om…

Read more

Report on Operations 2022

  • 06:30

Fourth quarter 2022 (October 1 – December 31)• Net sales amounted to SEK 131.5 million (85.9), corresponding to…

Read more