News Tag: Interim

Bokslutskommuniké 2022

  • 06:30

Fjärde kvartalet 2022 (1 oktober – 31 december)• Nettoomsättningen uppgick till 131,5 MSEK (85,9), motsvarande en tillväxt om…

Read more