News Tag: IR

Långtidsperfusion av lever kan effektivisera planering och logistik – möjliggör att fler levertransplantationer genomförs dagtid

  • 14:30

I en nyligen publicerad [1] studie utförd av UMCG i Groningen, Nederländerna, har XVIVOs Liver Assist bevisat sin potential att förändra logistikprocessen inom levertransplantationer. Studien visade att donerade levrar kunde transplanteras med kontinuerligt goda resultat efter upp till 20 timmars bevarande med DHOPE. I och med detta resultat får transplantationskliniker möjligheten, för första gången, att planera tidpunkten för en transplantation och därmed undvika operationer nattetid. Genom att förlänga tiden för perfusion kunde UMCG år 2023 utföra majoriteten av alla levertransplantationer under dagtid istället för nattetid.

Read more

Extended perfusion time of livers can streamline planning and logistics – enabling more liver transplants to be performed during daytime

  • 14:30

In a recently published [1] clinical trial conducted by the UMCG in Groningen, the Netherlands, XVIVO’s Liver Assist has demonstrated its potential to reshape liver transplant logistics. The trial showed that donor livers could be transplanted with consistently good outcomes after up to 20 hours of preservation using DHOPE. This finding provides transplant clinics with the opportunity, for the first time, to plan the timing of a transplant and avoid night time surgery. By extending perfusion times, UMCG in 2023 was able to perform the majority of all liver transplants during daytime rather than nighttime

Read more