News Tag: News

Rekord för ett donatorhjärta utanför kroppen med banbrytande teknologi från XVIVO

  • 13:00

XVIVO sätter nya standarder inom hjärttransplantation. I en pågående klinisk prövning i Australien och Nya Zeeland bevarades ett donatorhjärta med hjälp av Non Ischemic Heart Preservation-teknik i 7 timmar och 18 minuter innan det framgångsrik transplanterades in i en 55-årig man. Genom att förlänga den traditionellt idealiska tidsgränsen på mindre än 4 timmar, med bevaring på is, till mer än 7 timmar med XVIVOs teknologi kommer fler liv att kunna räddas.

Read more

Record for a donor heart outside the body using ground-breaking XVIVO technology

  • 13:00

XVIVO is setting new standards in heart transplantation. In an ongoing clinical trial in Australia and New Zealand, a donor heart was preserved using Non Ischemic Heart Preservation technology for 7 hours and 18 minutes before successful transplantation into a 55-year-old man. By pushing the ideal time limit from less than 4 hours for traditional storage using ice to more than 7 hours using XVIVO’s technology, more lives will be saved.

Read more

Conference call on Interim Report

  • 13:00

Invitation to attend XVIVO’s conference call regarding the presentation of the interim report July – September 2021. The presentation will be held in English.

Read more